Organisatieschema Meeus Transport

De stafdiensten Automatisering en Kwaliteit & Veiligheid zijn ondersteunend aan alle organisaties binnen de Meeus Group. Voor wat betreft de diensten van de Centrale Administratie en de Werkplaats maakt Meeus Transport gebruik van disciplines die organiek zijn ondergebracht bij zusterbedrijf Darvi.